Kategorisert under:

Slik bruker du Kvalitetslaboratoriet

Få gode tips til hvordan du kan bruke Kvalitetslaboratoriet og en oversikt over de ulike typene ressurser.

Få en rask innføring i hvordan Kvalitetslaboratoriet er bygget opp ved å se filmen over.

Her introduseres de ulike delene av Kvalitetslaboratoriet. Målet er at du skal få oversikt over hvordan laboratoriet er bygget opp, slik at du enkelt kan finne frem til ressursene du ønsker. 

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger er du velkommen til å sende oss en epost til: redaktor.kik@hkdir.no

Hvordan bevege seg rundt i Kvalitetslaboratoriet?

Brukermeny

Den runde knappen med striper oppe til høyre på forsiden kalles en brukermeny. Denne menyen gir deg en oversikt over alle hovedelementene som Kvalitetslaboratoriet består av og du kan enkelt klikke deg rett dit du vil.

Logoelement

Oppe i venstre hjørne finner du hjemknappen: Kvalitetslaboratoriet-logoen. Denne tar deg alltid tilbake til forsiden.

Søkefelt

Bruk søkefeltet til å søke frem en konkret ressurs du kjenner navnet på. Eller bruk søkefeltet til å utforske innholdet ved å hake av for ulike hovedelementer og underelementer. 


Kvalitetslaboratoriets hovedelementer

Kvalitetslaboratoriet er bygget opp ved hjelp av fire hovedelementer: Tema, rolle, kategori og serie. Etter hvert kommer også sektor. Hvert hovedelement har flere underelementer.

Tema

Her finner du de fire hovedtema i kvalitetsrammeverket: Etikk, Karrierekompetanse, Kompetansestandarder og Kvalitetssikring.

Du kan velge et tema og gå rett til temaets hovedside, eller du kan hake av for et tema i søkefeltet for å opp ressurser innenfor dette tema. 

Rolle

Her kan du velge å gå rett til alt relevant innhold for deg som er leder eller karriereveileder. Du kan også bruke søkefeltet for å sortere på ressurser. 

Kategori

Denne viser deg hvilken type ressurs det er snakk om. Er det en film, en fagpresentasjon eller kanskje en lengre forelesning? Du kan for eksempel hake av for film i søkefeltet om du vil ha tilgang til alle filmressursene som laboratoriet har å by på. 

Serie

I Kvalitetslaboratoriet finner du flere serier. Her har vi samlet innhold i en naturlig rekkefølge og lagt opp til at du kan bruke ressursen over lengre tid og gjerne sammen med andre. Du finner en introduksjon til hver serie på seriens forside.