Hvordan bruke verktøyet Min kompetanse?

Her får du tips til hvordan du kan bruke selvevalueringsverktøyet Min kompetanse.

Min kompetanse er et selvevalueringsverktøy som skal gi deg som karriereveileder mulighet til å få oversikt over egen karriereveiledningskompetanse, være med på å skape et grunnlag for refleksjon og gi inspirasjon til å utvikle deg som fagperson. 

Du kan bruke selvevalueringsverktøyet alene for å kartlegge egen kompetanse. Du kan også bruke verktøyet sammen med kolleger eller på et arrangement som utgangspunkt for samtaler om kompetanse og kompetanseutvikling. 


Se introfilmen til selvevalueringsverktøyet 

Bruk denne filmen som utgangspunkt for å komme i gang med kompetanseutvikling, eller for å snakke mer om kompetanse og kompetanseutvikling på egen arbeidsplass. Du finner forslag til oppgaver og refleksjonsspørsmål i powerpoint-presentasjonen «Forslag til oppgaver og aktiviteter». 

 

Se filmen “Hvordan bruker jeg verktøyet Min kompetanse?” 

I denne filmen forteller Margrete fra Karriereveiledning.no hvordan de bruker filmen. Bruk filmen som utgangspunkt for å komme i gang med kompetanseutvikling. Du finner forslag til oppgaver og refleksjonsspørsmål i powerpoint-presentasjonen «Forslag til oppgaver og aktiviteter». 

Forslag til oppgaver og aktiviteter 

Last ned en presentasjon med forslag til oppgaver og aktiviteter.