Hvordan bruke verktøyet Din karrierelæring?

Her får du tips til hvordan du kan bruke verktøyet Din karrierelæring

Verktøyet Din karrierelæring 

Din karrierelæring er et inspirasjonsverktøy for alle som er interessert i å lære mer om hvordan legge til rette for karrierelæring. I verktøyet får du både ideer og praktiske eksempler.

Du kan bruke verktøyet som forberedelse, til å få inspirasjon og ideer til å jobbe med karrierelæring, og som et utgangspunkt for egen eller felles faglig refleksjon. Innholdet i verktøyet er ment som eksempler og det er mange måter og metoder for å jobbe med karrierelæring. Innhold og aktiviteter må alltid tilpasses egen målgruppe og de rammebetingelsene du jobber innenfor.

Se en intro til verktøyet

Samtalestartere

Samtalestarterne er eksempler på ulike måter å sette i gang refleksjon, utforskning og læring. Du kan bruke samtalestarterne til å innlede samtalen, komme videre fra et tema til et annet, eller for å reflektere over et konkret spørsmål sammen med veisøker.

Karrierelæringsaktiviteter

Karrierelæringsaktiviteter gir deg eksempler og ideer til aktiviteter som kan bidra til refleksjon og karrierelæring hos deltakerne. Aktivitetene kan brukes i en samtale, eller gjennomføres med en gruppe eller i en klasse.

Lenke til ressurser.

Kollegarefleksjon

Kollegarefleksjon består av ulike spørsmål og situasjonsbeskrivelser sortert i kortstokker. Bruk de som utgangspunkt for faglig refleksjon, alene eller sammen med kolleger. Kortene gir mulighet til å løfte blikket og reflektere over problemstillinger som påvirker dere i jobben som veiledere eller lærere. Kollegarefleksjon kan for eksempel utfordre dere til å diskutere hva som gir kvalitet i karrierelæringen.


Praksiseksempler: Hvordan bruker andre verktøyet?

Kommer