Skal du lage et arrangement?

Skal du lage et arrangement med kvalitetsrammeverket som tema? Her får du tips til hvordan du kan gå frem og en mal du kan bruke til planleggingen.

Planlegger du å arrangere et seminar, et fagmøte eller kanskje en større konferanse med kvalitetsrammeverket som tema?

Her får du noen tips til hva det kan være lurt å ha tenkt gjennom på forhånd. Hvis dere er flere som skal planlegge arrangementet sammen kan dere denne malen i planleggingen. 

Print den gjerne ut og bruk post it-lapper for å sortere på innhold, tema og utbytte.  

Mal for planlegging av arrangement