Hvordan jobber Karriere Buskerud med Kvalitetsmodellen?

Kristine Novak er leder for Karriere Buskerud og forteller om hvordan de bruker Kvalitetsmodellen og Vår kvalitet.

Kristine Novak er leder for Karriere Buskerud og forteller om hvordan de bruker Kvalitetsmodellen og Vår kvalitet.

Last ned et konkret eksempel på en utviklingsplan fra Karriere Buskerud.