Aktivitet: Utdanning og arbeid

Hvordan jobbe med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? Her får du forslag til aktiviteter og refleksjonsoppgaver du kan gjøre alene eller sammen med kolleger.

Se refleksjonsfilm og reflekter over egen kompetanse

Se filmen med to karriereveiledere som forteller om sin forståelse og sine refleksjoner knyttet til kompetanseområdet Utdanning og arbeid.


Etter at du har sett filmen kan du reflektere rundt disse spørsmålene:

  • Hvilke tanker har du om dette kompetanseområdet?  
  • Hva opplever du å ha god kompetanse på og hva ønsker du å lære mer om? 

 

  • Hvordan istandsetter du veisøker selv til å kunne orientere seg i all informasjonen som er tilgjengelig? 
  • Hvordan holder du deg oppdatert om det som skjer på arbeidsmarkedet, lokalt, regionalt og nasjonalt? 
  • Tenk på en bestemt episode der du veiledet en veisøker:  


- På hvilken måte la du til rette for at veisøker skal bli bevisst egne muligheter og begrensninger?  

- Hva krevde det av deg og din kompetanse? 


Karriereinformasjon 

Hvordan kan det ligge makt i den informasjonen karriereveileder velger å gi, eller unnlater å gi?  

  • Hvordan gi individuelt tilpasset informasjon til veisøker? 
  • Hvordan støtte veisøker i å nyttiggjøre seg av informasjonen? 
  • Hva kan være konsekvensene av for mye, for lite eller feil informasjon? Hvordan bistå veisøker i å velge utdanning eller søke jobb? 

Trenger du å videreutvikle kompetansen din for å bistå veisøker i å velge utdanning eller søke jobb? 

Da kan Karriereveiledning.no være en god ressurs. Hovedmålgruppen er veisøkere, men nettsiden kan likevel være nyttig for deg i din kompetanseutvikling, særlig knyttet til det å veilede i søknadsprosesser om utdanning og arbeid.  

Gå gjerne inn på karriereveiledning.no og utforsk informasjonen, tipsene og verktøyene: 

  • Hvordan kan det være nyttig for deg som veileder å kjenne til dette? 
  • Hvordan kan du støtte veisøker i å nyttiggjøre seg informasjonen og verktøyene? 

 

Sjekk særlig ut disse to ressursene på karriereveiledning.no:

Tips og verktøy til deg som skal velge utdanning eller jobb 

Få hjelp til å skrive jobbsøknaden