Aktivitet: Målgrupper og kontekst

Hvordan jobbe med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? Her får du forslag til aktiviteter og refleksjonsoppgaver du kan gjøre alene eller sammen med kolleger.

Se refleksjonsfilm og reflekter over egen kompetanse 

Se filmen med to karriereveiledere som forteller om sin forståelse og sine refleksjoner knyttet til kompetanseområdet Målgruppe og kontekst. 

Etter at du har sett filmen kan du reflektere rundt disse spørsmålene

 • Hvilke tanker har du om dette kompetanseområdet?  
 • Hva opplever du å ha god kompetanse på og hva ønsker du å lære mer om? 

 

 • Hvilken kompetanse kreves for å møte veisøker der hen er, med sine utfordringer og sine behov?  
 • Hvordan møter du dine veisøkere? 
 • Tenk på en bestemt episode der du veiledet en veisøker:  


- Hvilke metoder, veiledningsferdigheter og ressurser brukte du for å kunne møte veisøker med åpenhet, tillit og respekt?

- Hvordan utvikler og videreutvikler du kunnskapen og kompetansen du trenger om målgruppa/målgruppene du veileder? 


  

Hvordan tilrettelegge for læring tilpasset målgruppen? 

Se fagsnutten: kik.hkdir.no/kategorier/fagsnutt 

Reflekter over:

 • Hvilke målgrupper veileder du? 
 • Er du bevisst hvordan du tilrettelegger for ulike målgrupper?  
 • Hvordan tilpasser du veiledningen til den enkelte veisøkers behov? 
 • Hva bestemmer eller påvirker hvilke verktøy, metoder og ressurser du velger å bruke til ulike veisøkere? 

Sosiale kategorier og påvirkning

Hvordan kan sosiale kategorier (som for eksempel kjønn, sosioøkonomisk bakgrunn, etnisitet, alder, helse og seksualitet) påvirke karriereveiledningen? 

 • Hvilken kompetanse har du om sosiale kategorier, og hvordan bruker du kompetansen i veiledningen? 
 • Hvor bevisst er du egne fordommer og forutinntattheter? Hvordan kan du utvikle deg innenfor dette området?    


Her er forslag til artikler på Veilederforum.no som kan være utgangspunkt for refleksjon: