Kompetanseutvikling: Etikk

Kompetanseområdet Etikk handler om å utøve etisk god praksis i karriereveiledningen. Det kan være å reflektere systematisk over egen praksis og forholder seg konkret og refleksivt til de etiske retningslinjene for karriereveiledning. Etikk er et tverrgående tema som skal bidra til et felles etisk fundament i karriereveiledning.

Etikk

Som karriereveileder vil du oppleve å stå i etisk utfordrende situasjoner og møte på etiske dilemmaer i veiledningen.

Kjenner du de etiske retningslinjene for karriereveiledning? Er du bevisst egne verdier og holdninger i veiledningen? Og er du bevisst hvordan din rolle, ditt kroppsspråk og hvordan du uttrykker deg, kan påvirke veisøker og veiledningen? 

Hva kan være en god prosess for deg når du skal i gang med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? 

I serien Kompetanseutvikling får ledere og karriereveiledere tips til hvordan en kompetanseutviklingsprosess kan se ut. Prosessen er delt inn i steg, og du velger selv hvor lang tid du vil bruke på hvert steg. Det er også et godt tips å alternere mellom steg 4, 5 og 6.

Kompetanseutvikling for område 2: steg for steg

1

Se fagfilmer

2

Gjennomfør selvevalueringen Min kompetanse for dette kompetanseområdet

3

Sett deg inn i kompetanseområdet og delkompetansene 

4

Faglig fordypning

5

Aktivitet: refleksjon og læring

6

Gjennomfør Min kompetanse på nytt

1

Steg 1: Se fagfilmer

Se fagfilm om kompetanseområdet

Det første du kan gjøre er å se fagfilmen til kompetansestandardene med fokus på delen om Etikk. Denne filmen gir deg et godt utgangspunkt i det videre arbeidet med kompetanseutvikling.

Se fagfilm om Etikk

Etikk er både et kompetanseområde i Kompetansestandardene og en egen del i Kvalitetsrammeverket. Det kan derfor være fint å også se fagfilmen som er laget til temaområdet Etikk.

2

Steg 2: Gjennomfør selvevalueringen Min kompetanse

Gjennomfør selvevalueringen Min kompetanse

Teste deg selv ved å gjennomføre selvevaluering av kompetansen din innenfor dette kompetanseområdet. Da vi du få en forståelse av hva du allerede har av kompetanse, og hva du kanskje ønsker å utvikle

3

Steg 3: Sett deg inn i kompetanseområdet og delkompetansene

Sett deg inn i kompetanseområdet og delkompetansene

Sett deg inn i kompetanseområdet Etikk. Kompetanseområdet beskriver den kunnskapen, de ferdighetene og den generelle kompetansen du som karriereveileder bør ha innenfor dette området.

4

Steg 4: Faglig fordypning

Faglig fordypning

Etikk er et eget kompetanseområde i kompetansestandardene og en egen del i Kvalitetsrammeverket. Når du skal fordype deg i temaet Etikk, kan det derfor være lurt å lese det som står om Etikk i rammeverket.
Det finnes også mye fagstoff innen kompetanseområdet Etikk. Det er opp til deg hva du vil utforske videre.

5

Steg 5: Aktivitet: refleksjon og læring

Aktivitet: Refleksjon og læring

Hvordan jobbe med kompetanseutvikling innenfor dette kompetanseområdet? Her får du forslag til aktiviteter og refleksjonsoppgaver.

6

Steg 6: Gjennomfør Min kompetanse på nytt

Gjennomfør Min kompetanse på nytt

Hva skjer når du tar selvevalueringen en gang til? Hvor har du utviklet din kompetanse på Etikk? Hvordan opplevde du å jobbe på denne måten? Reflekter gjerne for deg selv eller sammen med kolleger. Hvordan opplevde dere kompetanseutviklingsprosessen?

Gå tilbake til kompetanseutvikling

Gå tilbake til Kompetanseutvikling for å gjennomføre neste modul