Bruk verktøyet Vår kvalitet til kvalitetssikring (under utvikling)

Her får du som leder tips og inspirasjon til hvordan du kan jobbe systematisk med kvalitetssikring og hvordan du kan bruke verktøyet Vår kvalitet som ressurs. Hvert innsatsområde blir presentert med forslag til refleksjonsspørsmål og aktiviteter som kan gi retning og innhold til en utviklingsprosess. MERK: Denne ressursen er under utvikling og ikke ferdig.

Introduksjon av verktøyet og informasjon