Kategorisert under:

Refleksjon: Karrierefaglige teorier og metoder

Her får du forslag til måter å reflektere over sentrale temaer knyttet til dette kompetanseområde.

Her får du forslag til måter å reflektere over sentrale temaer knyttet til Karrierefaglige teorier og metoder. 

1. Start med å reflektere over:

Hvorfor har karriereveileder behov for kunnskap om ulike karriereveiledningsteorier? Drøft gjerne i fellesskap, og ta utgangpunkt i følgende punkter:

  • Profesjonalisering av karriereveiledning som fagfelt
  • Faglig bevissthet om valg av teori og metode
  • Karrierefaglige teorier og metoder tilpasset veisøkers behov


2. Se forelesningene i aktivitetsressursen til Karrierefaglige teorier og metoder

Reflekter sammen:

  • Hvilke karrierefaglige teorier og metoder bruker dere mest?
  • Hva kan være muligheter og begrensninger ved disse?